PSZK jest największym i najstarszym profesjonalnym stowarzyszeniem skupionym na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce.
Od prawie 20 lat budujemy członkowską sieć networkingową praktyków HRM, którzy łącznie odpowiadają za zatrudnienie ponad 4 milionów pracowników.

Badamy trendy i wyzwania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, jesteśmy platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, promujemy najlepsze praktyki HR, podnosimy prestiż i rangę zawodu HR.
Jesteśmy organizacją zaufania publicznego. Pracujemy w komisjach rządowych i regionalnych oraz międzynarodowych sieciach HRM.

Aktywnie dbamy o wizerunek firm członkowskich jako najlepszych pracodawców i profesjonalistów stosujących rozwiązania HR najwyższej jakości. Wyróżniamy liderów HRM.

Każdego roku PSZK realizuje setki wydarzeń i projektów związanych z rynkiem pracy i HRM. Są to zarówno duże ogólnopolskie konferencje, kampanie i programy, jak i dedykowane spotkania eksperckie w mniejszym gronie. O najważniejszych obszarach działalności piszemy szczegółowo przy opisach stałych projektów PSZK.

Wiele przedsięwzięć PSZK powstaje z inicjatywy naszych Członków – jesteśmy zawsze otwarci na propozycje ciekawych tematów, projektów, czy wydarzeń. Interesuje nas wszystko, co rozwija w Polsce dziedzinę zarządzania kapitałem ludzkim.

Naczelnym celem PSZK jest reprezentowanie naszej branży i podejmowanie działań na rzecz naszych Członków.