Ponad 1/3 badanych firm w Polsce przyznaje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy padła ofiarą nadużyć. 65% przypadków dotyczyło sprzeniewierzenia aktywów, a 32% cyberprzestępczości. Straty ponoszone w wyniku takich incydentów są ogromne – 44% firm straciło ponad 400 tys. zł. To wnioski z najnowszego raportu PwC „Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestępczości gospodarczej 2016”.

Jak wynika z raportu, 36% polskich firm przyznaje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy padło ofiarą nadużyć. 65% z odnotowanych przypadków dotyczyło sprzeniewierzenia aktywów, a 32% cyberprzestępczości. Na trzecim miejscu wśród najczęstszych firmowych oszustw znalazły się nadużycia w obszarze zakupów i nadużycia księgowe (po 29%). Ciągle częstym nadużyciem w polskich firmach pozostaje korupcja. 16% respondentów przyznało, że w ostatnich 24 miesiącach ktoś prosił ich o wręczenie łapówki, a 18% jest przekonanych, że straciło kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę. Ponadto, 33% badanych spodziewa się doświadczyć zjawiska korupcji w najbliższych 2 latach.

Więcej: www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-03-01-co-trzecia-firma-w-polsce-pada-ofiara-naduzyc.html

Źródło: pwc.pl, stan z dnia 3 marca 2016 r.