Firma, która oddeleguje swoich pracowników do pracy w państwach unijnych zapłaci składki do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej łącznie z odsetkami.

Nasi przedsiębiorcy mogą opłacać składki w ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy w innych państwach unijnych maksymalnie na dwa lata. Mogą tak robić, jeśli przez czas delegowania prowadzą w Polsce znaczącą działalność. Ten warunek będzie spełniony, jeśli u nas osiągają ok. 25% obrotów. ZUS do ustalenia tego udziału bierze pod uwagę liczbę zawartych kontraktów w Polsce i za granicą oraz zatrudnionych pracowników w kraju. Taki monitoring firmy odbywa się z inicjatywy zakładu albo na wniosek zagranicznego organu rentowego. Wówczas ZUS żąda dokumentów, które potwierdzą liczbę zatrudnionych w Polsce i wysokość obrotów. W razie odmowy przez pracodawcę udostępnienia potrzebnych dokumentów ZUS informuje o tym policję, a ta z kolei kieruje sprawę do sądu grodzkiego. Może on nałożyć na firmę grzywnę maksymalnie do 5 tys. zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 5 października 2010 r.