Według najnowszych szacunków GUS („Rozmiar i kierunki emigracji z Polski w latach 2004 – 2012”) liczba Polaków przebywających czasowo za granicą w 2012 r. w całej Europie wynosiła w sumie 1 816 tys. osób. Najwięcej Polaków przebywało w Wielkiej Brytanii (637 tys.), Niemczech (500 tys.), Irlandii (118 tys.) oraz Holandii i we Włoszech (97 tys.).

 

 

Polska nadal pozostaje jednym z najlepszych źródeł pozyskania kandydatów do pracy dla pracodawców zagranicznych. Dzieje się tak z uwagi na  wysoki poziom wykształcenia polskiego kandydata (bardzo silna sieć szkół i uczelni, kompetencje językowe) oraz sprzyjające uwarunkowania kulturowe pozwalające na jego efektywną adaptację w międzynarodowych środowiskach pracy.

Polski kandydat jest również coraz bardziej otwarty na propozycje zagraniczne i elastyczny w kwestii wyjazdu. 

Atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej są kraje północne – Norwegia, Szwecja, Finlandia. Ofert zatrudnienia w tych krajach poszukuje wielu kandydatów, dostrzegających w wyjeździe do tych państw szansę na lepszą przyszłość nie tylko dla siebie, ale także dla swoich rodzin.

 

 

Na rynku kandydata od wielu lat utrzymuje się zainteresowanie pracą w krajach niemieckojęzycznych czy w krajach Beneluksu. Ponadto kandydat z Polski otwiera się również na dalsze wyjazdy w takich kierunkach jak Kanada czy kraje Bliskiego Wschodu (Katar, Arabia saudyjska czy Emiraty Arabskie).

 

- Szanse na zatrudnienie z łatwością znajdują specjaliści techniczni wyższego szczebla oraz inżynierowie, głównie posiadający doświadczenie związane z przemysłem naftowym, ciężkim oraz stoczniowym. Wiele ofert zatrudnienia dotyczy także pracowników branży budowlanej i przemysłowej jak np. operatorów dźwigów wieżowych, hydraulików i elektryków budowlanych, elektryków średnich i wysokich napięć, spawaczy z uprawnieniami europejskimi – podkreśla Agata Gołąb, Koordynator międzynarodowych rekrutacji w Adecco Poland. - W branży tzw. „hospitality” regularnie  prowadzimy procesy rekrutacyjne dla kandydatów o profilach: kucharz, piekarz, cukiernik, rzeźnik. Dużym zainteresowaniem na rynku pracodawcy zagranicznego cieszą się także kandydaci posiadający znajomość kilku języków obcych - najchętniej angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego - którzy otrzymują oferty pracy głównie w obsłudze klienta międzynarodowego - dodaje.

 

Kolejna szansa dla pracowników służby zdrowia

 

Osobną kategorię rekrutacji międzynarodowych stanowią pracownicy służby zdrowia.

W drugiej połowie tego roku Adecco Poland ponownie otworzyło proces rekrutacji polskich pielęgniarek i pielęgniarzy do Norwegii.

 

- Obecnie  specjaliści z zakresu medycyny posiadający kwalifikacje i doświadczenie uzyskane w Polsce, stanowią bardzo atrakcyjną  grupę kandydatów dla zagranicznego pracodawcy. Oferty pracy dotyczą głównie pielęgniarek, pielęgniarzy oraz osób posiadających doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Trend ten wynika głównie z postępującego procesu starzenia się społeczeństw różnych krajów  – mówi Agata Gołąb.  

Zapotrzebowanie na personel medyczny widoczne jest także na szwajcarskim rynku pracy. W przypadku rekrutacji do tego kraju do procesu zapraszamy kandydatów z dobrą znajomość języka niemieckiego i zainteresowanych długoterminową współpracą ze szwajcarskim pracodawcą – dodaje.

 

W przypadku ofert norweskich  pracodawca dodatkowo zapewnia kandydatom intensywny kurs językowy,  przeloty  Polska - Norwegia w okresie zatrudnienia oraz zakwaterowanie w Norwegii. Dla kandydatów niewątpliwie wyzwaniem  pozostaje nauka języka norweskiego, jednak z doświadczenia wiadomo, że determinacja i pracowitość polskich kandydatów przynosi oczekiwane rezultaty.

Wg prognoz Adecco Poland rekrutacja z 2013 roku otworzy drzwi dla kolejnych edycji podobnych projektów w najbliższych latach.

 

 

Zmiany w dyrektywie – nowe możliwości pracowników z Polski

 

Wprowadzone przez Parlament Europejski zmiany w dyrektywie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych usprawnią między innymi proces przepływu wykwalifikowanej kadry medycznej między państwami Unii Europejskiej.

 

- W przypadku skrócenia procesu uznawania kwalifikacji zawodowych do czterech tygodni rekrutacje
z Polski będą mogły być prowadzone w sposób płynny i efektywny, a tym samym pracodawcy zagraniczni w krótkim czasie będą mogli rozpocząć współpracę ze specjalistą z Polski.

 

Obecna sytuacja jest również bardzo korzystna dla samego kandydata, przed którym otwiera się szansa na poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji, ciekawe doświadczenie, wyzwanie zawodowe
i atrakcyjne warunki zatrudnienia 
– podkreśla Agata Gołąb.

 

 

 

Jak zatem obecnie kształtuje się obraz możliwości zatrudnienia Polaków za granicą. Jakie kraje w tej chwili są najbardziej chłonne jeśli chodzi o pracowników z Polski i czy wprowadzone przez Parlament Europejski zmiany będą miały wpływ na emigrację zarobkową naszych rodaków?