Witam, szukam pracy

Szefowie firm podejmują różne próby podniesienia satysfakcji swoich podwładnych. Niestety z mizernym skutkiem. Zaledwie 22 proc. badanych potwierdziło, że często są szczęśliwi w swojej pracy. Szczęście od czasu do czasu odczuwa 60 proc. badanych, a aż 13 proc. nie zaznaje takiego stanu, co stanowi spadek o prawie 20 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Kiepskie samopoczucie w pracy przekłada się na chęć jej zmiany. Aż 41 proc. badanych w naszym kraju twierdzi, że często myśli o zmianie miejsca zatrudnienia i rozważa propozycje, które w tym zakresie otrzymuje. 7 proc. badanych planuje odejście i aktywnie szuka nowego zajęcia. To daje w sumie wynik aż 48 proc. Ta tendencja jest niezależna od stanowiska (37 proc. managerów często rozważa zmianę pracy, a wśród pozostałych pracowników ten odsetek stanowi 43 proc.). Większych rozbieżności trudno się też doszukiwać w sektorze prywatnym i publicznym – w pierwszym tendencję rotacji deklaruje 43 proc. osób, a w drugim – 35 proc. Co ważne, prawie 50 proc. badanych deklaruje, że bez kłopotu znajdzie nowe zajęcie na podobnym stanowisku.

Czytaj: Szwecja: pracodawcy są zadowoleni z efektów sześciogodzinnego dnia pracy

Te wyniki mogą zastanawiać, jeśli zderzymy je z odpowiedziami dotyczącymi oceny przyszłości pracy w danym przedsiębiorstwie. Zaczynając od spojrzenia globalnego: tylko 26 proc. badanych wierzy w sukces ekonomiczny naszego kraju. Ale już 53 proc. jest spokojna o przyszłość swojej firmy na rynku, a 50 proc. deklaruje, że nie widzi zagrożeń o swoją przyszłość u obecnego pracodawcy.

Szefie, mamy problem

Co zatem jest przyczyną podjęcia decyzji o zmianie miejsca pracy? Wbrew pozorom nie jest to stres. Ten bowiem plasuje się nieco ponad połowę na 10-stopniowej skali, bo na 6,4 punktu. W Polsce jednym z głównych powodów rotacji pracowników jest poziom wynagrodzenia. Niezadowolenie z wysokości otrzymywanej pensji deklaruje aż 58 proc. badanych. To daje nam najgorszy wynik w tym zakresie we wszystkich 14 krajach, które brały udział w badaniu. Pracownicy zatrudnieni w innych krajach mają problem po pierwsze z czasem spędzonym w pracy (największe niezadowolenie w tym obszarze deklarują Szwedzi – 41 proc. i Niemcy – 39 proc., Polacy ten punkt oceniają na 24 proc.), po drugie z utrzymaniem pracy (największe obawy mają tu Holendrzy i Włosi – 47 proc., potem są Hiszpanie – 44 proc.; w Polsce na ten problem zwraca uwagę 18 proc. badanych).

Pracownik też chce żyć

Na rynek pracy wkracza nowe pokolenie – osób urodzonych po roku 90. To dynamiczne osoby, które szukają przede wszystkim firm umożliwiających im rozwój i elastyczną organizację pracy. Większą uwagę przywiązują nie tylko do możliwości podnoszenia umiejętności, ale również do elastycznego czasu czy organizacji pracy. Zalety prowadzenia życia poza pracą coraz częściej dostrzegają też starsi pracownicy. Potwierdza to również Barometr Edenred-Ipsos.

Zobacz: W USA benefity mają ogromny wpływ na produktywność pracowników

Widać bowiem zadowolenie pracowników z zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym (z ang. work-life balance). Deklaruje je 50 proc. badanych pracowników w Polsce. Więcej niezadowolonych osób znajduje się w przedziałach wiekowych 35-44 lat i 45-54 lat. Są to odpowiednio 53 proc. i 52 proc. Całkiem nieźle wygląda także praca w godzinach nadliczbowych. 55 proc. robi to od czasu do czasu, a 17 proc. nigdy.

Motywacja jest bardzo ważna

Pracodawcy, którzy będą czytać wyniki Barometru Edenred-Ipsos powinni zastanowić się, jak zmotywować swój zespół do działania. Z badania wynika bowiem, że aż 37 proc. pracowników uważa, że ich motywacja do pracy spada. A blisko 70 proc. badanych jest niezadowolonych z oferowanych przez pracodawców świadczeń socjalnych. Na co więc szef powinien postawić, poza wypłatą samej pensji? Dofinansowanie do posiłków – zadowolenie z takiego świadczenia deklaruje 83 proc. badanych, dopłatę do zajęć sportowych i rekreacyjnych – 69 proc. zadowolonych, z podarunków na święta i dofinansowania do wakacji cieszy się po 67 proc. pracowników, a z dopłat do kultury (bilety) z radością korzysta 64 proc. badanych. 

Źródło: Edenred