Wyniki sondy przeprowadzonej wśród polskich pracowników są dość niepokojące. Na pytanie - Czy planujesz zmienić pracę w 2015 roku? – blisko 70% badanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Niecałe 20% ankietowanych zaprzeczyła, a 12% nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Taki stan rzeczy może wynikać z różnych przyczyn. Jedną z nich jest zapewne brak satysfakcji z obecnie wykonywanej pracy. Bo jak wynika z sondy przeprowadzonej przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku „Czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz?”, ponad połowa badanych nie odczuwa zadowolenia z obecnie wykonywanych obowiązków w miejscu pracy.

Czy planujesz zmienić pracę w 2015 roku? (% wskazań)

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sondy przeprowadzonej na przełomie 2014 i 2015 roku