Omawiając zmiany w programie "Płatnik" należy zwrócić uwagę na nowe kody ubezpieczeniowe oraz na sytuacje, w których należy je zastosować. Warto się przyjrzeć kodom umożliwiającym identyfikację zasiłków macierzyńskich i wyrównywanie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego zarówno przez ZUS jak i przez płatników składek.

Na uwagę zasługują również nowe kody ubezpieczenia związane z wprowadzeniem 1 września 2013 r. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983), która zakłada wprowadzenie nowych grup ubezpieczonych, w związku z podjęciem sprawowania opieki nad dzieckiem, przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, czyli urlopem wychowawczym.

Wreszcie warto zajrzeć do programu i omówić załącznik informacji miesięcznej i rocznej dla ubezpieczonego oraz obowiązki płatnika składek w tym zakresie.

Te i inne kwestie zostaną szczegółowo wyjaśnione i przećwiczone podczas IV Konwentu Prawa Pracy - Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy, który odbędzie się już 11 lutego 2014. r. w Warszawie.

Zapraszamy do udziału oraz do zapoznania się z programem dostępnym na stronie: www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy