PKPP Lewiatan apeluje o szybkie podpisanie ustawy podwyższającej wiek emerytalny
\

Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o szybkie podpisanie ustawy podwyższającej wiek emerytalny.

W liście do Bronisława Komorowskiego Henryka Bochniarz podkreśla, m.in., że podniesienie wieku uprawniającego do emerytury i ograniczenie emerytalnych przywilejów są niezbędne, aby powstrzymać obniżanie się emerytur, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków, wyrównać szanse kobiet na rynku pracy i ograniczyć emigrację młodzieży. Jest to konieczne, gdyż ustawowy wiek emerytalny nie zmienił się od 80 lat, mimo że przeciętne trwanie życia wydłużyło się w tym czasie o 20 lat i wydłuża się nadal. W efekcie coraz dłużej pobieramy emerytury. Stąd pogłębiający się deficyt funduszu emerytalnego. Dłuższa praca i późniejsze odchodzenie na emeryturę to warunek szybszego wzrostu gospodarczego.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 30 maja 2012 r.

Data publikacji: 30 maja 2012 r.