Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy na wsi. Punkt informacyjno-doradczy PIP odwiedzili przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, związków zawodowych i reprezentanci współpracujących z PIP organizacji i instytucji działających w rolnictwie.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.