Jak wynika z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowisko wojewody Litwa ma objąć w środę. Zastąpi Zygmunta Łukaszczyka, jednego z czterech wojewodów, którzy ostatnio podali się do dymisji.
Litwa został prezesem WUG w 2008 r. Jako szef nadzoru górniczego wprowadził silny nacisk na kontrolowanie i promowanie bezpieczeństwa pracy oraz na upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Jego następca zostanie wyłoniony w konkursie.
Podczas lutowej konferencji prasowej - gdy było już wiadomo, że zostanie wojewodą - deklarował, że nie uważa się za polityka, a brak przeszłości politycznej może "wykorzystać na plus". "Mam ten komfort, że nie jestem wprost zależny od miejscowych polityków" – oświadczył przyszły wojewoda.
Zadeklarował, że jako wojewoda będzie rzecznikiem górnictwa, jednak pod warunkiem, że branża ta będzie działała "z poszanowaniem człowieka i środowiska". Oczkiem w głowie nowego wojewody ma też być dialog społeczny.
Litwa zapowiedział, że po objęciu nowego stanowiska będzie chciał dokonać przeglądu zadań i kadr Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wtedy - jak mówił - będzie mógł dokładnie zdefiniować cele. Zapewnił, że jego priorytetem na pewno będzie współpraca z samorządem i innymi organami administracji rządowej.
Piotr Litwa pochodzi z Katowic, 29 marca skończy 50 lat. Ma tytuł naukowy doktora nauk technicznych. Studiował na wydziale górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (technika eksploatacji złóż), podyplomowo ukończył studia problemów prawnych górnictwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 2000 r. był dyrektorem okręgowych urzędów górniczych w Bytomiu, a potem w Gliwicach. Od stycznia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa WUG, a prezesem Urzędu został z początkiem listopada 2008 r.