W 5. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” nagrodzono dziennikarzy i ekspertów CSR publikacji traktujących o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Najwyżej oceniono artykuły z następujących mediów: Benefit, csr.forbes.pl, Personel Plus, Rzeczpospolita, THINKTHANK, Tygodnik Powszechny, wethecrowd.pl.

Nagrodzone „Piórem odpowiedzialności” publikacje, najlepiej zdaniem jury wpisywały się w ideę organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursu, prezentując zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz działania społecznej odpowiedzialności firm. Celem „Pióra odpowiedzialności” jest popularyzacja tematyki CSR wśród dziennikarzy, jak również edukacja oraz wzrost ich kompetencji w tym  zakresie.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 60 prac, opublikowanych w 2014 roku. Konkurujące artykuły musiały spełniać określone kryteria konkursowe: wartości merytoryczne, spójność publikacji z tematyką i celem konkursu, przedstawianie sprawdzonych informacji, styl, kreatywne oraz innowacyjne podejście. Jury zdecydowało się nagrodzić spośród wszystkich nadesłanych prac osiem publikacji w trzech kategoriach: artykuł prasowy – media drukowane, artykuł ekspercki  - media elektroniczne, artykuł ekspercki  - media elektroniczne i drukowane. 

Wraz z wręczeniem nagród dla laureatów oraz wyróżnionych 31 marca podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” opublikowany został także „Przegląd mediów - CSR w Polsce 2014” przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów, pod patronatem PRoto.pl. Przegląd objął ponad 11,5 tysiąca artykułów dotyczących tematyki CSR i zrównoważonego rozwoju, jakie pojawiły się w polskiej prasie i internecie w 2014 roku.

Media mogą być kluczowym sprzymierzeńcem wszystkich,  którym zależy na upowszechnianiu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.  Szczęśliwie temat spotyka się z coraz większym zainteresowaniem dziennikarzy. Choć nie zawsze CSR rozumiany jest tak jak byśmy sobie tego życzyli – jako element całościowej strategii biznesu, to wśród publikacji prasowych pojawiają się naprawdę wybitne teksty. A najlepsze staramy się nagradzać w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Tak więc, wszystkim tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję i zapewniam, że warto sięgnąć do lektury tekstów wyróżnionych w konkursie Pióro odpowiedzialności  - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.
 
Nagrodzony artykuł z Personelu Plus Nr 6/2014 autorstwa Marzena Winczo-Gasik oraz Maria Zakrzewski „O dialogu z pracownikami po polsku” można przeczytać >>tutaj<<. Tekst został doceniony przez jury za innowacyjne podejście do tworzenia nowej wiedzy dotykającej rzeczywistości polskich przedsiębiorstw oraz diagnozę kluczowego aspektu rozwoju każdej firmy, którym jest odpowiedzialność za pracowników.