Odzież ochronna przeznaczona do ochrony przed czynnikami biologicznymi może być stosowana:
• w zakładach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy oczyszczaniu ścieków,
• przy usuwaniu odpadów, w tym odpadów szpitalnych,
• w rolnictwie oraz prace, w trakcie których dochodzi do kontaktu z zainfekowanymi zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
• w zakładach produkcji żywności,
• w laboratoriach klinicznych i diagnostycznych,
• w stacjach dializ,
• podczas wykonywania zabiegów chirurgii szczękowej,
• w zakładach typu post mortem (zakładach anatomii patologicznej, w prosektorach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych).
Ochrona personelu medycznego jest szczególnie istotna wobec braku skutecznych metod leczenia między innymi zakażeń wywołanych wirusami żółtaczki typu HBV i typu HCV oraz wirusami niedoboru odpornościowego (HIV).
Wszędzie tam, gdzie na działanie czynników biologicznych 2, 3 i 4 grupy ryzyka, narażone jest ciało pracownika powinna być stosowana odzież ochronna. Pełni ona dwie podstawowe funkcje:
• zapobiega przedostawaniu czynników infekcyjnych do skóry, która może być uszkodzona;
• zapobiega przenoszeniu czynników infekcyjnych na inne osoby i w różnych sytuacjach, np. podczas jedzenia i picia, kiedy pracownik zdjął swoją odzież ochronną.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.