Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r.

W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł. Przy nowej stawce diety (30 zł) – 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety - 45 zł.

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia (dostępny na stronie

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,6054,wyzsze-diety-za-delegacje-sluzbowe.html)