Zmiana wzoru stała się konieczna z uwagi na zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie właśnie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź pozycję "Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach. Najważniejsze pytania i odpowiedzi”>>> 

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji zostało również zmienione pod kątem drugiej dużej nowelizacji kodeksu pracy, która wchodzi w życie 2 stycznia 2016 r. i dotyczy zmian w uprawnieniach rodzicielskich. W związku z tym określono, iż dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego powinny znajdować się w części B akt osobowych. Podobnie dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego.

Nowy wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016 r., natomiast zmiany dotyczące przechowywania dokumentów związanych z korzystaniem z ww. urlopów obowiązują od 2 stycznia 2016 r. Nowy wzór umowy dostępny jest tutaj >>