Jak wskazuje Jeremi Mordasewicz, zasoby pracy kurczą się. Wystarczy spojrzeć na liczby, na podstawie których widać, że liczba osób w wieku produkcyjnym wyniesie 21 mln w 2040 r. (obecnie 26 mln) W tym samym czasie również liczba emerytów zwiększy się z 6,5 mln do 10,5 mln, co spowoduje, że relacja liczby osób w wieku produkcyjnym do liczby emerytów pogorszy się więc z 4:1 obecnie do 2:1 w 2040 r. Nieuniknione zatem będzie podniesienie podatków ze względu na wzrost wydatków na emerytury i opiekę zdrowotną. "Wobec takich perspektyw Polska przestanie być atrakcyjna dla inwestorów długoterminowych, na których najbardziej nam zależy. A wtedy wyhamuje proces modernizacji gospodarki i czeka nas stagnacja" - mówi doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 19 marca 2012 r.

 

Data publikacji: 19 marca 2012 r.