Badania były realizowane cykliczne od 2010 roku. Premierowa wyników ostatniej, V edycji badań, odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji „Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro”, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki (Kinoteka) w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Weźmie w niej udział 400 osób. Zapraszamy do uczestnictwa. Rejestracji udziału dokonać można na stronie.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli środowiska rządowego kształtującego gospodarkę i politykę rynku pracy, jak i praktyków biznesu, kadrę naukową, a także przedstawicieli przedsiębiorców, w tym szczególnie działów HR.
 
Podczas tego prestiżowego wydarzenia w sposób niestandardowy zaprezentowane zostaną wyniki analiz zgromadzonych w ramach wszystkich edycji badań BKL, które staną się motywem przewodnim do dyskusji o rozwiązaniach umożliwiających najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach.
 
Istotnym punktem konferencji będzie debata na temat szkolnictwa wyższego w świetle wymagań jakie stawia innowacyjna gospodarka do udziału w której zaproszeni zostali: Janusz Piechociński - Minister Gospodarki, prof. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan.
 
Po zakończeniu części plenarnej poprowadzone zostaną równolegle 4 ścieżki tematyczne, dotyczące edukacji (Pożytki z wykształcenia i zadowolenie z pracy, Szkolnictwo wyższe a innowacyjna gospodarka, Oczekiwania młodych wobec przyszłego zatrudnienia), rynku pracy (Potrzeby zatrudnieniowe polskich pracodawców, Praca kobiet, praca mężczyzn – przypadek Polski, Szara strona rynku pracy – czy elastyczność jest rozwiązaniem?) oraz badań i analiz (Branżowa charakterystyka popytu i podaży kompetencji, Badania z wykorzystaniem podejścia kontrfaktycznego, Evidence-based policy – „+” czy „-„?).
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji BKL.
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu Bilans Kapitału Ludzkiego dostępne są na stronie www.bkl.parp.gov.pl