Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że minimalny, elastyczny wiek emerytalny, nie zmusza do zakończenia aktywności zawodowej, jak niektórzy próbują powiedzieć, że wypychamy kobiety z rynku pracy i każemy im iść na emeryturę. Otóż nie, my im mówimy, że my same – mówię tu akurat o kobietach - możemy podjąć decyzję, mając minimalny określony wiek, kiedy zakończymy naszą aktywność zawodową. I podejmujemy indywidualną, racjonalną decyzję o momencie, w którym możemy skorzystać z nabytego prawa do emerytury – dodaje.

 

Minister Elżbieta Rafalska zauważyła też, że ZUS, mimo wcześniejszych obaw, sprawnie realizuje reformę a tempo składania wniosków już maleje. W wyniku reformy prawo do emerytury uzyskało ponad 400 tys. osób. Przyjmowanie wniosków o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął 1 września br. Najwięcej wniosków wpłynęło do ZUS-u w pierwszym tygodniu, później tempo składania tych wniosków zmalało. Do 23 października odnotowano wpływ 279.224 tzw. wniosków pierwszorazowych.

 

Minister poinformowała, że od  2 do 20 października zakończono łącznie 168 tys .spraw o przyznanie emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, w tym 163.201 spraw o przyznanie emerytury z ustawy obniżającej wiek emerytalny. Spośród wszystkich decyzji wydanych w sprawach o przyznanie emerytury z ustawy przywracającej wiek emerytalny 94.545 dotyczyło kobiet, a 68.656 mężczyzn.

 

Patrząc na strukturę wydanych decyzji, widać dzisiaj, że znaczna część tych osób była poza rynkiem pracy. Nie znajduje potwierdzenia zarzut, że wszystkie spośród uprawnionych 400 tys. osób przejdą na emeryturę i spowoduje to ubytek, który jest nie do uzupełnienia – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

A ile wyniosła przeciętna emerytura? W okresie od 2 do 20 października br. przeciętna wysokość świadczenia, wynikająca z wydanych decyzji, wynosi  1627,11 zł w przypadku kobiet i 2791,24 zł w przypadku mężczyzn.

- Gdyby ktoś próbował sugerować, że wysokość tych emerytur jest z powodu Prawa i Sprawiedliwości, to powiem, że na wysokość tej emerytury składa się cały poprzedni dorobek zawodowy, a także to, ile zarabialiśmy, jak długo pracowaliśmy i jakie mieliśmy przerwy zawodowe – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.