- Stoicie państwo przed dużym wyzwaniem, któremu wierzę, że sprostacie. Waszą rolą jest służba społeczeństwu, naszym klientom. Musicie tak kierować podległymi sobie oddziałami, by klienci odczuwali, iż są w centrum naszego zainteresowania. Jednocześnie jesteście państwo zobligowani do pełnej transparentności podejmowanych działań i - co niezwykle istotne - dbałości o podległych sobie pracowników, którzy są największą wartością Zakładu - mówiła podczas uroczystego powołania dyrektorów oddziałów ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Czytaj: ZUS i PAN chcą wspólnie edukować o ubezpieczeniach

Dyrektorzy oddziałów ZUS wyłonieni zostali w trzyetapowym konkursie, w którym oceniana była m.in. wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, doświadczenie i kompetencje kierownicze. Poza 7 zupełnie nowymi dyrektorami, pozostałych 36, to pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których 19 to dotychczasowi dyrektorzy wybrani do kierowania tymi samymi jednostkami. Wszyscy powołani w środę 30 listopada objęli swoje obowiązki 1 grudnia.