Wykaz obejmuje m.in. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057), które traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.
Omawiana regulacja służy implementacji dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.Urz. UE L 348 z 28.11.1992, str. 1 ze zm.).

Zobacz także: Będzie nowa lista prac wzbronionych ciężarnym>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawo pracy. Diagramy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.