Obniżenie wieku emerytalnego będzie mieć wpływ na okres pobierania przez kobiety okresowej emerytury kapitałowej. ZUS w sposób wyjątkowo lakoniczny wyjaśnia, że panie należące do otwartych funduszy emerytalnych, poczynając od 1 października tego roku, będą mieć prawo do takiego świadczenia. Warunek to ukończone 60 lat i ustalone prawo do powszechnej emerytury. Dodatkowo zainteresowana musi mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, czyli– 4191,80 zł (do 28 lutego 2018 r.). I dopiero takie świadczenie będzie wypłacane do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego przypisanego mężczyznom, czyli 65 lat.

– Pozostałe na subkoncie środki posłużą do ponownego ustalenia emerytury. Przy czym wysokość ponownie ustalonego świadczenia nie może być niższa niż dotychczas pobierana kwota emerytury z FUS wraz z okresową emeryturą kapitałową – tłumaczy Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Prawnej LexConsulting.pl. – Ważne jest jednak to, że w trakcie wypłaty okresowej emerytury kapitałowej subkonto ubezpieczonej jest aktywne i mają do niego zastosowanie zasady dotyczące dziedziczenia środków. Po zakończeniu pobierania takiego świadczenia rodzina traci więc prawo do dziedziczenia reszty pieniędzy zgromadzonych na subkoncie. Zatem obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że okres dziedziczenia skróci się do momentu osiągnięcia 65 lat – dodaje.

[-DOKUMENT_HTML-]

Skutki obniżenie wieku emerytalnego są też niewiadomą dla otwartych funduszy emerytalnych.

– Nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych w zakresie funkcjonowania tej zmiany – zauważa Paweł Michalik, prezes zarządu PTE AXA. – Ale procedury nie powinny ulec zmianie i inicjatywa pozostanie po stronie ZUS. OFE przekazują bowiem środki do zakładu w momencie ukończenia odpowiedniego wieku przez członka funduszu. Natomiast uruchomienie wypłat odbywa się na wniosek uprawnionych osób – dodaje.

– Umorzenie jednostek przez OFE w ramach suwaka emerytalnego jest dokonywane, zgodnie z ustawą, w 5. dniu roboczym każdego miesiąca. Do 7. dnia roboczego OFE przekazują do ZUS środki pieniężne z tytułu umorzenia jednostek – dodaje Grzegorz Łętocha, członek Zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

– Pozostaje więc mieć nadzieję, że ZUS terminowo poinformuje OFE o osobach z prawem do świadczenia w obniżonym wieku emerytalnym. W innym przypadku może dojść do opóźnień wypłat, bo jak nie będzie środków z OFE, trudno będzie wyliczyć właściwą wysokość emerytury – zauważa Andrzej Strębski, niezależny ekspert emerytalny.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"

[-OFERTA_HTML-]