Najwyższa Izba Kontroli wzmacnia współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i zamierza przyjrzeć się stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Potrzebę zacieśnienia współpracy obie instytucje argumentują patologiami na rynku pracy, odchodzeniem od umów o pracę na rzecz innych form zatrudnienia, które pozbawiają pracowników wielu uprawnień ochronnych, urlopów, zabezpieczeń w razie wypadku lub choroby i szansy na nabycie uprawnień emerytalnych i rentowych.

NIK ma zająć się również zamówieniami publicznymi, w kontekście przestrzegania klauzul społecznych, o których wprowadzenie przez lata zabiegała "Solidarność". Od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy i w zamówieniu można uwzględnić tzw. klauzule społeczne, dzięki którym pracownicy zostaną zatrudnieni na lepszych warunkach lub przy zamówieniu zostaną zatrudnione osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne albo niepełnosprawne. Ponieważ klauzule z trudem przebijają się do praktyki zamówień publicznych, NIK zamierza sprawdzić, jak podmioty publiczne dbają o przedstawienie tego rodzaju wymagań przy okazji przetargów. Na razie z danych wynika, że mniej niż 1 proc. wszystkich udzielonych zamówień publicznych zastosowało te wymagania.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 26 marca 2015 r.