SIP jest samodzielnym organem kontroli. To służba społeczna pełniona przez pracowników, pod kierownictwem związków zawodowych. - Społeczna Inspekcja Pracy została powołana w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp i reprezentuje wszystkich pracowników, bez względu na przynależność do związków zawodowych - mówi Marzena Flis, pełnomocnik "Solidarności" ds. Bhp.
Zdaniem Lewiatana w obecnej ustawie o społecznej inspekcji pracy brakuje precyzyjnego określenia maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy, którzy mogą funkcjonować w zakładzie pracy, czego efektem jest "nieuzasadniona ważnym interesem publicznym ingerencja w wolność gospodarczą pracodawców". Lewiatan uważa, że również zapis o zbyt szerokim i ogólnikowym określeniu kompetencji społecznych inspektorów pracy jest niezgodny z Konstytucję RP i zwraca uwagę na nieprecyzyjne określenie obciążeń, jakie pracodawca powinien ponosić w związku z działaniem społecznych inspektorów pracy.
Związek zaznacza, że nie można ograniczać roli społecznej inspekcji pracy, ponieważ pełni ona bardzo ważną rolę w procesie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. - Społeczna Inspekcja Pracy jest dla nas bardzo ważna - powiedział podczas spotkania Piotr Duda, szef "Solidarności" - To potrzebny instrument, dzięki któremu przestrzegane są układy zbiorowe pracy i warunki bhp. Dobrze by było, gdyby pracodawcy zrozumieli, że dzięki uwagom społecznych inspektorów pracy przedsiębiorstwa poprawiają swoje standardy, przez co stają się bardziej konkurencyjne - podkreślił przewodniczący KK.
Z raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w zakładach, gdzie działają społeczni inspektorzy, warunki pracy są znacznie lepsze, a kontrole wykazują dużo mniej uchybień, niż w firmach, gdzie "sipowców" nie ma. - SIP odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ochrony pracy. Inspektorzy dbając o poprawę warunków zatrudnienia powiększają udział pracowników w kształtowaniu bezpiecznego miejsca pracy. Nasza inspekcja od lat wykorzystuje ich doświadczenia i uwagi podczas kontroli w zakładach pracy - podkreśla Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zobacz także: PKPP Lewiatan chce ograniczenia liczby społecznych inspektorów pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.