Polscy pracownicy w ciągu roku spędzają przeciętnie 12 dni na zwolnieniu chorobowym. Z roku na rok absencja chorobowa kosztuje państwo i polskich przedsiębiorców coraz więcej. W 2013 roku wydatki na nią wyniosły ponad 13 mld PLN. Tymczasem z danych ZUS wynika, że w 2014 roku najwięcej dni na zwolnieniu lekarskim spędzały osoby w wieku 30-39 lat.

Wiele dni nieobecności w pracy związanej z chorobą dotyczył pracowników w wieku 20-29 lat (łącznie 31.535,1 tys. dni) oraz 50-59 lat (31.485,6 tys. dni). Co do zasady, im wyższy wiek, tym dłuższy przeciętny czas trwania zaświadczenia lekarskiego. Dla osób poniżej 19. roku życia wyniósł on tylko 6,72 dn. w ciągu roku. Dla pozostałych grup wiekowych przeciętna długość zaświadczenia była następująca: 20-29 lat – 11,8 dn.; 30-39 lat – 12,21 dn.; 40-49 lat –11,23 dn.;50-59 lat – 12,58 dn.; 60-64 lat – 13,8 dn.; powyżej 65 lat – 15,36 dn.

Więcej: www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php/n.100019/email.1217/wpis.321

Źródło: www.rynekpracy.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.