Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia wypadają tak korzystnie w kalendarzu, że można zaplanować całkiem długi urlop wypoczynkowy. Biorąc 8 dni wolnego można być aż na 18-dniowych wakacjach.

Boże Narodzenie wypada w 2014 r. w czwartek (25 grudnia) i w piątek (26 grudnia). Już tylko to powoduje, że bez dnia wolnego mamy długi, bo czterodniowy, weekend. Skorzystają na takim ułożeniu świąt zwłaszcza ci, którzy nie mają już w zapasie wolnych dni do wykorzystania w 2014 r.

Ci pracownicy, którzy jeszcze nie wykorzystali całego urlopu za 2014 r. mogą wziąć wolne od poniedziałku (22 grudnia) do środy (24 grudnia) włącznie. To spowoduje, że będą mieli aż 9 dni wolnych, od soboty 20 grudnia, do niedzieli 28 grudnia. Przypomnijmy, Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem wolnym od pracy. Ten dzień dla pracowników, którzy nie zdecydują się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, jest zwykłym dniem pracy. Z praktyki często jednak wynika, że pracodawcy skracają czas pracy tego dnia i to nawet dość często. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola pracodawcy. Jeśli pracodawca tak postanowi, to nieprzepracowany czas pracy pracownika traktuje się tak, jakby pracował tego dnia.

Wolny jest Nowy Rok, 1 stycznia 2015 r., który wypada w czwartek. Dodatkowo można wziąć wolne od poniedziałku do środy (od 29 grudnia do 31 grudnia) oraz w piątek, 2 stycznia 2015 r. To pozwoli nam odpoczywać bez przerwy aż 16 dni po kolei. Na początku nowego roku, 6 stycznia we wtorek, wypada Święto Trzech Króli. Jeśli weźmiemy urlop wypoczynkowy na 5 stycznia 2015 r., to możemy przebywać na urlopie aż 18 kolejnych dni. Urlop na 5 stycznia można wziąć już z puli wymiaru urlopu przypadającego na 2015 r.

Święto Trzech Króli od 2011 r. jest jednym z 13 dni ustawowo wolnych od pracy przysługujących pracownikom w danym roku kalendarzowym. We wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje zakaz handlu. Zgodnie z k.p., otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą być też czynne placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności (placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe i apteki). Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do zakazu, mogą zostać ukarani grzywną do 30 tys. zł. Nowelizacją kodeksu pracy z 24 stycznia 2014 r., która weszła w życie 4 marca 2014 r., wprowadzono kolejny wyjątek od kodeksowego zakazu pracy w święta. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 k.p., dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, można świadczyć pracę zdalnie w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.

Agnieszka Rosa