Łączna suma miesięcznych pensji 15 191 urzędników to prawie 88 milionów. Rocznie daje to ponad miliard złotych. Do tego dochodzą nagrody, których średnia wysokość to miesięcznie 5 530 złotych.
Najlepiej zarabiają pracownicy w Kancelarii Prezydenta oraz Premiera. Ich średnie zarobki to odpowiednio 7 398 oraz 7 266,21 złotych brutto. Urzędnicy z Ministerstwa Finansów dostają ok. 7 266 zł. Nieco niżej wypadają urzędnicy Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, ze średnimi zarobkami na poziomie 7 037 na miesiąc. Ministerstwo Finansów, jak i Spraw Zagranicznych należą do najliczniejszych resortów. W pierwszym z nich pracuje 1 876 osób, w centrali drugiego 1 566 osób (do tego dochodzi obsada placówek zagranicznych, co w sumie daje 4 607 zatrudnionych osób).
Najwyższymi nagrodami cieszyli się w zeszłym roku pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort przeznaczył na nagrody aż 8 614 522 zł. Na jednego urzędnika dało to aż 11 997 zł rocznie. W roku ubiegłym największym funduszem dysponowało Ministerstwo Finansów, przekroczył on 14 milionów złotych. Średnio na jednego pracownika przypadło więc 7 467,52 zł. Z kolei Ministerstwo Środowiska przeznaczyło na jednego urzędnika po 7 093,41 złotych rocznie, przy budżecie 3 660 200 złotych.

Łączna suma nagród przyznana pracownikom zatrudnionym w poszczególnych ministerstwach, Narodowym Funduszu Zdrowia, Kancelarii Prezydenta oraz Premiera wyniosła prawie 90 milionów zł. Jest więc porównywalna z miesięcznym uposażeniem wszystkich urzędników.