W ramach kampanii na lata 2016-2017 „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" EU-OSHA chce dowiedzieć się, czy Państwa firma/organizacja aktywnie zarządza bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz promowania zrównoważonego życia zawodowego.
Wszystkie zgłoszenia krajowe – niezależnie od wielkości organizacji lub sektora – są najpierw oceniane przez odpowiedni krajowy punkt centralny, który może udzielić dodatkowych szczegółowych informacji na temat sposobu zgłoszenia. Oficjalni partnerzy kampanii mogą składać wnioski o dodatkowe informacje i przesyłać swoje zapytania bezpośrednio do EU-OSHA.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.