Najbardziej preferowanymi kierunkami emigracji zarobkowej są Niemcy (31 proc. wskazań), Wielka Brytania (30 proc.) oraz Norwegia (10 proc.).
 
Z opublikowanego zestawienia wynika, że ponad połowa potencjalnych emigrantów to osoby młode poniżej 35. roku życia. 41 proc. stanowiły osoby pracujące na pełen etat, a 26 proc. osoby bezrobotne. Co piąty potencjalny emigrant pochodzi z południowego lub wschodniego regionu Polski.
 
 
Co czwarty Polak rozważający emigrację chciałby wyjechać z kraju na stałe (26,8 proc.). Preferencje odnośnie długości pobytu za granicą znacznie różnią się w zależności od płci. Częściej na dłuższy wyjazd zdecydowani są mężczyźni, wśród których 32,7 proc. (w stosunku do 8,2 proc. kobiet) rozważających taki scenariusz zdecydowałoby się na emigrację długoterminową.
 
Wśród najczęściej deklarujących chęć wyjazdu są osoby z wykształceniem średnim (44 proc.) oraz zawodowym (28 proc.). Zatrudnieni na umowę o dzieło, zlecenie lub umowę na niepełny etat stanowią tylko 8 proc. rozważających emigrację. Kolejną liczną grupą zainteresowanych podjęciem pracy za granicą są bezrobotni (26 proc.). Co piąty potencjalny emigrant jest mieszkańcem południowego lub wschodniego regionu Polski. Mieszkańcy wsi najczęściej deklarowali chęć wyjazdu za granicę (46 proc.).
 
Wśród powodów skłaniających do emigracji ankietowani wskazywali m.in. wyższe zarobki (84 proc.), wyższy standard życia (41,5 proc.), a także  brak odpowiednich perspektyw w kraju (39 proc.).