\\\
\

Dla milenialsów, szczególnie tych najmłodszych, poniżej 25 roku życia, najważniejszym celem prowadzenia firmy jest zapewnienie sobie i rodzinie stabilności finansowej, ale również istotne jest poczucie niezależności oraz możliwość rozwijania swoich pasji - wynika z badania „Milenialsi w MŚP. Pod lupą", które zrealizowano na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego. Partnerem badania i specjalnego raportu byli Forum Młodych Lewiatan i Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

\

 

\

Milenialsi powszechnie wykorzystują nowoczesne technologie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Co istotne, takie technologie jak e-mail, szybki internet, sprzęt pozwalający być stale online często nie są postrzegane jako nowoczesne, ale jako podstawowe narzędzia pracy.

\

 

\

Wybór branży, w której prowadzą działalność gospodarczą dyktowany jest osobistymi zainteresowaniami i pasją, lecz także wynika z przeprowadzonej analizy rynkowej, aktywnego poszukiwania niszy i myślenia w kategoriach potrzeb potencjalnych klientów. Nie jest to więc pełna spontaniczność, lecz racjonalnie przemyślany sposób na życie.

\

 

\

Wśród badanych zauważalna jest bardziej indywidualistyczna niż kolektywistyczna orientacja na pracę wyrażająca się m.in. w dążeniu do „bycia samemu sobie szefem" i do „bycia bardziej wpływowym".

\

52 proc. respondentów wskazało, że założenie firmy było finansowane z własnych oszczędności. Z pożyczki bankowej skorzystało 40,8 proc. osób, a pożyczki od rodziny, przyjaciół - 28,8 proc.

\

Spośród badanych przedsiębiorstw niemal 65 proc. skorzystało z leasingu, szczególnie w takich branżach jak hotele i gastronomia - 85 proc., transport - 75 proc. i produkcja - 65,6 proc.

\

 

\

W ramach projektu „Milenialsi w MŚP. Pod lupą" przebadano 500 przedsiębiorców z pokolenia Y, ze wszystkich województw.

\

Wyniki badań i raport dostępne pod linkiem:

\

http://media.efl.pl/__system/resource/11/1510819538958/static/reports/2017/01/index.html#page=2

\

 

\