Według wyników badania „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzonego przez Pracuj.pl, prawie 40 proc. kobiet aktywnych zawodowo, jako istotną w wyborze nowego pracodawcy wskazuje równowagę między pracą a życiem osobistym. 13 proc. z nich poszukuje nowej pracy z powodu braku takiej równowagi. Pracuj.pl sprawdził, czego jeszcze kobiety oczekują od pracodawcy i na jakie udogodnienia mogą liczyć pracujące mamy.

Kobiety oczekują przede wszystkim dobrych zarobków. Z badania wynika, że to właśnie zarobki są najważniejszym czynnikiem zachęcającym je do poszukiwania czy zmiany pracy. Aż 72% badanych pracujących pań wskazuje na zarobki jako na czynnik decydujący przy wyborze nowego pracodawcy. Pytane kobiety wskazują także na wiele innych aspektów, które są dla nich istotne w pracy. Są to przed wszystkim: elastyczny czas pracy - 18 proc., dodatkowe benefity - 17 proc., a także wspomniana już równowaga między pracą a życiem osobistym. Jeżeli chodzi o matki, wielu pracodawców docenia fakt, że pracujące matki posiadają umiejętności, które wyróżniają je na rynku pracy. Chodzi tu o zdolność godzenia wielu sprzecznych interesów, szybkość reagowania, elastyczność, wielozadaniowość. Mają one okazję rozwijać je na co dzień w domu, a przeniesione na grunt zawodowy okazują się niezwykle przydatne. Dlatego też wiele firm czeka na mamy powracające po urlopach macierzyńskich ułatwiając powrót do pracy oraz dodatkowe przywileje pomagające pogodzić pracę zawodową z rodzicielstwem.

Więcej: www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/295951/mama-na-rynku-pracy

Źródło: Pracuj.pl, stan z dnia 25 maja 2015 r.