Rząd podsumował pierwszy etap obowiązywania programu „Rodzina 500+". W ramach programu wpłynęło ponad 2,6 mln wniosków. Do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan:

Program 500+ działa już od kilku miesięcy, jednak efekty w postaci wzrostu poziomu konsumpcji nie są jeszcze wyraźne. Natomiast, niestety, ujawniają się już pewne negatywne efekty związane z osłabieniem motywacji do podejmowania i utrzymywania pracy. Od pracodawców napływają sygnały o zwiększonej liczbie składanych przez pracowników wypowiedzeń. Przede wszystkim takie sygnały napływają z sektora handlowego i usługowego, ale również w ramach przetwórstwa przemysłowego jest to zjawisko zauważalne. Chociaż trudno jednoznacznie powiązać to z wypłatami świadczenia wychowawczego na dzieci, nie można też wykluczyć takiego trendu.

Sytuacja na rynku pracy uległa w ostatnim czasie wyraźnej poprawie i mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Na takim rynku rośnie skłonność pracowników do zmiany pracy. Zwiększona liczba wypowiedzeń może być zatem efektem skutecznego poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia.

Wpływ programu 500+ będzie można oszacować dopiero, kiedy pojawią się wyniki dotyczące przechodzenia z zatrudnienia do bierności szacowane w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Jednak te dane GUS publikuje z pewnym opóźnieniem.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 14 lipca 2016 r.