Chodzi o uszczegółowienie przepisów w zakresie odpowiedzialności karnej osób, które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadzają w tworzeniu lub wykonywaniu działalności związkowej.

- Naszym zdaniem nieprecyzyjne jest określenie „przeszkadza w utworzeniu", co niejednokrotnie było przedmiotem dyskusji i różnych stanowisk. Dlatego warto przy okazji tej nowelizacji poprawić jego brzmienie. Konieczne jest też doprecyzowanie sformułowania: „utrudnia wykonywanie działalności związkowej". Nie kwestionujemy zapisu o odpowiedzialności karnej za utrudnianie tworzenia związków zawodowych w firmach, lecz zwracamy uwagę na sposób sformułowania przepisów karnych, które są zbyt ogólne. Ustawa powinna precyzyjnie określać, jakie czyny podlegają karze. Wskazanie, że chodzi o „działalność związkową prowadzoną zgodnie z przepisami prawa" w naszej ocenie jest niewystarczające - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.