Każdy pracownik legalnie zatrudniony w Niemczech podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Jest nim objęty w drodze do pracy, w pracy oraz w drodze z pracy do domu. Ubezpieczenie obejmuje również choroby zawodowe. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowe przysługują jeśli pracownik wskutek zdarzenia jest niezdolny do pracy ponad 3 dni. Zatrudniony otrzymuje, w zależności od skutków wypadku, opiekę, świadczenia na przekwalifikowanie, rentę wypadkową i odszkodowania w razie śmierci.

Polka, która pracując w Niemczech urodzi dziecko dostanie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko albo gdy dziecko jest wcześniakiem, wówczas wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 12 tygodni. Podczas pobytu na urlopie macierzyńskim pracownica dostaje zasiłek macierzyński w wysokości takiej samej jak zasiłek chorobowy. Rodzice mogą również ubiegać się o świadczenia socjalne na dzieci: wyprawkę i zapomogę rodzicielską, które wypłacane są przez rok. Ich wysokość zależy od wysokości przychodów i wynosi 67 proc. poprzednich zarobków. Pomoc przysługuje w minimalnej wysokości 300 euro i nie może być wyższa niż 1800 euro.

Ubezpieczony chory pracownik dostanie zasiłek w razie choroby. Jego wysokość to minimum 70 proc. ostatniego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 90 proc. Zasiłek można pobierać przez 6 tygodni w roku. W razie choroby ubezpieczony ma obowiązek poinformować o niej swojego pracodawcę w ciągu 3 dni, a w odpowiedniej kasie chorych złożyć zaświadczenie o wysokości zarobków. Zasiłek chorobowy wypłaca niemiecka kasa chorych, bez względu na to, jak duża jest firma zatrudniająca pracownika.

Chory pracownik może tez ubiegać się o rentę w razie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Przyznaje się ja na okres nie dłuższy niż 3 lata.

W razie utraty pracy w Niemczech Polak może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Odpowiednim do tego urzędem jest niemiecki Agentur für Arbeit. Dostanie zasiłek jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających utratę pracy był ubezpieczony co najmniej przez 1 rok. Zasiłek należy się osobom poniżej 65 roku życia. Bezrobotny musi wykazać w urzędzie, że aktywnie poszukuje pracy i być do jego dyspozycji. Wysokość świadczenia w razie bezrobocia zależy od tego, ile bezrobotny zarabiał przed utratą pracy oraz od jego sytuacji rodzinnej. Osoby samotne i bez dzieci mogą liczyć na 60 proc. ostatnich dochodów, osoby z niepełnoletnim dzieckiem – na 67 proc. Natomiast okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych to pochodna długości stażu pracy i wynosi od 180 do 720 dni kalendarzowych.

Na niemiecka emeryturę mogą liczyć osoby , które skończyły 65 lat i mają co najmniej pięcioletni staż pracy za Odrą. Krótszy staż pracy nie uprawnia do świadczenia, ale wpływa na wyliczenie polskiej emerytury. Dla osób w nowym polskim systemie emerytalnym nie będzie to miało wpływu, bowiem do emerytury liczy się to, co zgromadzą na indywidualnych kontach w ZUS i OFE.