Do udziału w zaplanowanym na sierpień konkursie zaprosił prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Piotr Litwa podczas otwarcia rozpoczętej we wtorek w Jaworzu (Śląskie) dorocznej konferencji "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie".
Wraz z WUG ogólnopolski konkurs przygotowuje działająca od 16 lat Fundacja "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego. Chodzi o promowanie opracowanych przez naukowców, racjonalizatorów i wynalazków rozwiązań, które wdrożone w zakładach górniczych przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Według Litwy, krzewienie innowacyjności w przedsiębiorstwach wydobywających kopaliny to także jedno z zadań nadzoru górniczego.
Zgłoszenia projektów konkursowych przyjmowane będą w sierpniu, a zwycięzców poznamy w listopadzie. Jednym z celów konkursu jest wyzwolenie inicjatyw i swoistej rywalizacji w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych pomysłów i rozwiązań w górnictwie - zarówno tym podziemnym, jak i odkrywkowym i otworowym. Chodzi np. o nowatorskie rozwiązania dotyczące wentylacji i klimatyzacji pod ziemią, lokalizacji pracowników w zagrożonych rejonach, beziskrowej telefonii i transmisji, kombajnów chodnikowych czy systemów metanometrii.
WUG od kilku lat stawia na promocję dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, opisując na swoich stronach internetowych nowatorskie rozwiązania i technologie, wdrażane przez górnicze firmy. Natomiast osoby, które wykazały się odwagą, rozsądkiem i potrafiły prawidłowo zadziałać w obliczu zagrożenia, wyróżniane są tytułami "Dzielny górnik". Co roku nagradzane są też najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wyróżniono Monikę Gołąb z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską "Stres jako czynnik środowiska pracy".
Odbywająca się we wtorek i w środę w Jaworzu dwudniowa konferencja rozpoczęła się dyskusją z udziałem przedstawicieli zarządów firm górniczych, samorządowców oraz nadzoru górniczego. Prezes WUG wskazał, że eksploatacja górnicza, szczególnie ta prowadzona metodą podziemną, może powodować szkody na powierzchni i w budowlach, jednak działanie firm górniczych przynosi gminom również wymierne korzyści.
Rankingi najbogatszych polskich gmin w ostatnich latach otwiera Kleszczów, zawdzięczający zasobność kopalni węgla brunatnego i elektrowni Bełchatów oraz firm zlokalizowanych w kleszczowskiej strefie przemysłowej. Wśród najzamożniejszych gmin są też Polkowice i Grębocice, których kondycja związana jest głównie z wydobyciem miedzi. W pierwszej dziesiątce bogatych gmin jest Mielnik (na szóstym miejscu), gdzie działa kopalnia kredy - Mielnickie Zakłady Kredowe. Na ósmym miejscu są Ornontowice z kopalnią węgla kamiennego Budryk.
Podczas wtorkowej dyskusji wskazywano przykłady współpracy przedsiębiorców górniczych z samorządami. Mówiono o konfliktach wynikających z przeciwstawnych interesów oraz ich rozwiązywaniu przez 17 zespołów porozumiewawczych do spraw oceny i koordynacji eksploatacji górniczej. Takie zespoły, powoływane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, są forum współpracy nadzoru górniczego z samorządami i przedsiębiorstwami.