Od dnia 1 września 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 2698,50 zł, a kwota 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 5011,40 zł.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent ogłosił, że od dnia 1 września 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 2698,50 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. wynosi 5011,40 zł.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2015 r.