Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, zmiany mają na celu usunięcie wewnętrznych sprzeczności, które pojawiły się w treści rozporządzenia. W niektórych przypadkach poszczególne przepisy wskazywały inny wymiar czasowy zajęć w odniesieniu do tego samego szkolenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.