W najnowszym rankingu Corruption Perceptions Index, badającym postrzeganie sektora publicznego w 175 krajach na świecie pod kątem korupcji, Polska awansowała o 26 pozycji i uplasowała się na 35. miejscu. Jak pokazują jednak dane PwC, korupcja i przekupstwo stanowią nadal aż 21% wszystkich nadużyć w przedsiębiorstwach.

Dane PwC pokazują, że aż 50% ankietowanych w „Badaniu przestępczości gospodarczej 2014” przedsiębiorców padło ofiarą nadużyć w ostatnich 24 miesiącach działalności, z czego 21% (w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 34%) stanowiła korupcja i przekupstwo. Co ciekawe, percepcja korupcji jest dużo wyższa i stanowi 43%, a w Europie Środkowo-Wschodniej 32%. Nadużycia (w tym korupcja) prowadzą do dotkliwych strat finansowych w firmach. Prawie co czwarty przedsiębiorca w Polsce stracił przez nadużycia finansowe do 3 mln zł, a co piąty nawet do 15 mln zł.

Więcej: www.pwc.pl/pl/media/2015/2015-12-09-korupcja-biznesowa-w-polsce-nadal-grozna-ale-mozna-jej-przeciwdzialac.html

Źródło: www.pwc.pl, stan z dnia 10 grudnia 2015 r.