"Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad czwartym pakietem deregulacyjnym, który ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Projekt trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów, co oznacza, że niedługo zostanie przyjęty przez rząd i przesłany do Sejmu. Przewidziane w nim zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r.
W myśl przewidzianej w projekcie nowelizacji kodeksu pracy  od początku przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą już musieli posyłać na kosztowne badania lekarskie nowych pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi z poprzedniej pracy. W skali całego rynku pracy oszczędności z tego tytułu mają wynieść nawet 168 mln zł rocznie. (...)"