Doszło do tego na skutek złożonego w dniu 23 marca 2016 r. przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu porozumienia.
Praktyczne znaczenie porozumienia UDT, TDT i WDT polegało na tym, że inwestorzy realizujący projekty podlegające jednemu urzędowi dozorowemu mogli współpracować z firmami posiadającymi uprawnienia pozostałych urzędów. Zgodnie z umową zasada wzajemności dotyczyła wszystkich jednostek dozoru, działała we wszystkie strony i obejmowała także możliwość stosowania materiałów pochodzących od wytwórców uprawnionych przez jeden z dozorów czy możliwość zatrudniania pracowników posiadających kwalifikacje potwierdzone już przez jeden z urzędów.