Konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna”
\

22 października 2012 r. odbyła się konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna”, zorganizowana przez Departament Wdrażania EFS w MPiPS.

Podczas konferencji: podsumowano wyniki pierwszego konkursu w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, na który przeznaczono 150 mln zł; podpisano umowę z jednym z wytypowanych w konkursie wnioskodawcą – Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów Romualdem Garczewskim; ogłoszono drugi konkurs w Działaniu 1.5 PO KL z alokacją w wysokości 50 mln zł; przedstawiono realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 projekty na rzecz społeczności romskiej; omówiono projekty realizowane przez OHP; zapoznano się z prezentacją „Finansowanie zwrotne Podmiotów Ekonomii Społecznej – projekt systemowy p.t. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.