28 kwietnia br. odbyła się konferencja, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która służyła przedstawieniu wyników 5. edycji badań „Obraz polskiego rynku pracy. Wyzwania na dziś i na jutro”, przeprowadzanych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W konferencji uczestniczył minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza, do najważniejszych wyzwań należy po stronie pracowników ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, zaś po stronie pracodawców – wzrost wynagrodzeń. Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał w tym kontekście o porozumieniu, zawartym między resortami pracy, gospodarki i edukacji, stawiającym sobie za cel odbudowanie kształcenia zawodowego w Polsce. Tezy te w pełni potwierdzają wyniki badania. W 2013 roku 70 proc. dorosłych Polaków nie podnosiło swoich kwalifikacji. Osoby z wykształceniem zawodowym uczestniczyły w kursach czy szkoleniach sześć razy rzadziej, niż z wykształceniem wyższym. Dylematom, związanym z rozwojem systemu uczenia się osób dorosłych, poświęcono jedną z sesji plenarnych.

Na konferencji dyskutowano także na temat oczekiwań młodych wobec przyszłego zatrudnienia, elastycznych form pracy, wyzwań demograficznych czy sytuacji kobiet na rynku pracy.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.