Odpowiedź:

W następnym wniosku pracownik może wystąpić o 2 godziny zwolnienia z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
Ustawodawca pozostawił więc pracownikowi swobodę co do wyboru sposobu wykorzystania zwolnienia. Pracownik może zdecydować, że skorzysta ze zwolnienia w dniach roboczych (wówczas nie ma znaczenia liczba godzin przypadających do przepracowania w danym dniu) lub w godzinach – w takim przypadku ma do dyspozycji 16 godzin zwolnienia, które może dowolnie rozłożyć na poszczególne dni pracy.
Z pytania wynika, że w pierwszym wniosku o udzielenie zwolnienia pracownik wystąpił o udzielenie zwolnienia w wymiarze 8 godzin. Tym samym należy przyjąć, iż wolą pracownika było wykorzystywanie zwolnienia w wymiarze godzinowym. Pracownik może wystąpić o udzielenie zwolnienia w wymiarze godzinowym równym dobowemu wymiarowi czasu pracy. Nie ma więc podstaw do tego, aby odmówić pracownikowi prawa do zwolnienia w wymiarze godzinowym, jeżeli w kolejnym wniosku wystąpi np. o 2 godziny takiego zwolnienia.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  28.10.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami