Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Do obsługi stanowiska badania rozruszników samochodowych, gdzie test odbywa się w osłoniętym urządzeniu oraz w trakcie pracy z oscyloskopem nie ma wskazań do zapewnienia operatorom dywaników elektroizolacyjnych z uwagi na niskie wartości napięć elektrycznych poniżej wartości bezpiecznych dla człowieka.
Potencjalnym zagrożeniem dla operatora jest każde urządzenie, aparat lub maszyna elektryczna znajdująca się pod napięciem przekraczającym wartości napięć dotykowych bezpiecznych.
Napięcie bezpieczne to takie napięcie, które powodując długotrwały przepływ prądu nie powoduje uszkodzeń w organizmie. Ma to miejsce jednak tylko i wyłącznie dla określonych warunków pracy. W szczególnych przypadkach zagrożenie może wystąpić nawet podczas pracy z bezpiecznymi wartościami napięcia (np. przy uszkodzeniu innego urządzenia lub przy zmianie warunków pracy).
Prąd stały jest generalnie mniej szkodliwy niż prąd przemienny, dlatego też dopuszczalne są około dwukrotnie większe wartości napięć dotykowych stałych niż przemiennych. Napięcie bezpieczne w warunkach normalnych wynosi: 50 V dla napięcia przemiennego oraz 120 V dla napięcia stałego. Napięcie bezpieczne w warunkach specjalnych (deszcz) wynosi: 25 V dla napięcia przemiennego oraz 60 V dla napięcia stałego. Napięcie bezpieczne w warunkach ekstremalnych (basen, wanna) wynosi: 12 V dla napięcia przemiennego oraz 30 V dla napięcia stałego.
W instalacjach elektrycznych samochodów i motocykli wcześniej stosowano bardzo niskie napięcie 6 V, obecnie jest to głównie 12 V. W przypadku dużych maszyn, jak autobusy i kombajny rolnicze stosuje się również czasem instalację o napięciu 24 V. Wartość ta jest dobrana tak, aby najwyższa faktyczna wartość napięcia nigdy nie przekroczyła 60 V, czyli najwyższego dopuszczalnego napięcia stałego w warunkach specjalnych. Rozwiązanie takie zabezpiecza przed porażeniami elektrycznymi.
W przypadku konieczności pracy z maszyną i urządzeniem o napięciu wyższym niż uznane za bezpieczne w danych warunkach, powinno stosować się specjalne środki ochrony indywidualnej: odzież ochronną, rękawice, obuwie, itd. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane tylko dla napięć do 1 kV. Powyżej tej wartości ochrona indywidualna może być stosowana tylko jako sprzęt pomocniczy.
Jednym ze stosowanych sprzętów pomocniczych, które uniemożliwiają wystąpienie napięcia dotykowego, tj. napięcia między dwoma punktami nienależącymi do obwodu elektrycznego, które może dotknąć człowiek, jest umieszczenie pracownika na dywaniku elektroizolacyjnym przy pracach konserwacyjnych linii pod napięciem. Dywanik elektroizolacyjny stosowany jest jako dodatkowy elektroizolacyjny sprzęt ochronny, zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17.000 V (dla napięcia przemiennego) i 25.500 V (dla napięcia stałego).
Ponieważ dywanik elektroizolacyjny jest najczęściej stosowany przy pracach pod napięciem powyżej 1 kV, jako jeden ze sprzętów pomocniczych, które uniemożliwiają wystąpienie napięcia dotykowego i nie jest traktowany jako środek ochrony indywidualnej, można stwierdzić, że do obsługi stanowiska badania rozruszników samochodowych, gdzie test odbywa się w osłoniętym urządzeniu oraz w trakcie pracy z oscyloskopem nie ma wskazań do zapewnienia operatorom dywaników elektroizolacyjnych z uwagi na niskie wartości napięć elektrycznych poniżej wartości bezpiecznych dla człowieka.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.