Seminarium zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta wspólnie z PKPP Lewiatan. Prezydencka minister Irena Wóycicka powiedziała w piątek dziennikarzom, że Pałac chce wspierać inicjatywy upowszechniające, istniejące w polskim prawie, rozwiązania ułatwiające łączenie pracy z rodzicielstwem.

Celem spotkania, jak mówiła, było określenie powodów, dla których w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, bardzo rzadko stosowane są rozwiązania dotyczące np. organizacji czasu pracy, które pomagają rodzicom łączyć pracę z obowiązkami domowymi.

"Chodzi na przykład o bardzo ograniczone upowszechnienie pracy na część etatu, ale również takie dosyć proste i jasne formy, jak możliwość rozpoczęcia pracy trochę później i późniejszego wyjścia, czy bardziej elastycznego rozliczania czasu pracy" - zauważyła minister.

Jak zaznaczyła, "sztywna organizacja czasu pracy powoduje, że łączenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest bardzo trudne".

Wóycicka podkreśliła, że w seminarium wzięli udział przedstawiciele kilku krajów, m.in. Szwecji, Belgii i Norwegii, którzy opowiadali o rozwiązaniach stosowanych w ich państwach. "Najważniejsze wnioski są takie, że w zasadzie na poziomie polskiego ustawodawstwa nie ma istotnych ograniczeń w stosowaniu różnych rozwiązań sprzyjających rodzinie. Problemem jest to, że wśród pracodawców i pracowników jest bardzo mała świadomość istnienia tych rozwiązań" - oceniła.

Jej zdaniem jest to "być może spowodowane bardzo skomplikowanym sposobem zapisywania przepisów prawa, który dla normalnego czytelnika tworzy barierę nie do przejścia".

Dlatego, zdaniem minister, ogromnym wyzwaniem jest systematyczna informacja, uświadamianie o możliwościach dostępnych dla pracujących rodziców. "Druga sprawa dotyczy dialogu: bardzo ważne, aby znajdować takie rozwiązania, które są dobre zarówno dla pracownika, jak i dobre, bądź przynajmniej akceptowalne, dla pracodawcy" - zaznaczyła.

W ocenie minister "ten dialog bardzo jednak kuleje". "Barierą jest tutaj brak kapitału społecznego, zaufania, otwartości przepływu informacji" - dodała.

Wóycicka uważa, że równie ważne jest pokazywanie pozytywów dla firm wynikających z wdrażania przez nie programów organizacji czasu pracy sprzyjającej rodzicom. Do takich pozytywów minister zaliczyła m.in. możliwość zbudowania dobrego kontaktu z załogą, większą stabilność, efektywność, czy możliwość "przyciągnięcia" dobrych pracowników.

Minister przyznała, że obecnie, w czasie stagnacji gospodarczej, wprowadzanie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy z rodzicielstwem jest dla firm bardzo trudne. Dodała też, że małym firmom jest znacznie trudniej wprowadzać takie rozwiązania; w dużych firmach elastyczność zarządzania personelem jest dużo większa.