Przedsiębiorcy są przekonani, że tego rodzaju sprzęt jest obecnie potrzebny aby efektywnie pracować. 64% ankietowanych twierdzi, że za pomocą nowych technologii kontrolują co się dzieje w firmie, a 30% nie wyobraża sobie pracy bez tego typu urządzeń. Jeżeli chodzi o zapewnienie pracownikom dostępu do nowych technologii zdania są podzielone. 39% praktykuje politykę "choose your own device" CYOD i pozwala pracownikom wybrać sprzęt, na którym chcą pracować. Natomiast 38% wybrało politykę "bring your own device" or BYOD i zachęca pracowników do używania prywatnego sprzętu w pracy.

 

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/22342-businesses-relying-more-on-mobile-technology-survey

Źródło: www.hrreporter.com