Taką reformę wystawiania zaświadczeń lekarskich przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez prezydenta w dniu 7 lipca 2015 r.

Zobacz także: E-zwolnienia lekarskie: korzyści czy nowe obowiązki dla pracodawców

Od 1 stycznia 2016 r. znikną papierowe zwolnienia lekarskie, a pojawią się elektroniczne. Wystawianie zaświadczeń lekarskich, według wzoru ustalonego przez ZUS, będzie się odbywało przez skrzynkę podawczą ZUS. Lekarz, upoważniony przez ZUS, będzie musiał korzystać z kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP oraz stworzyć specjalny profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Będzie mógł w nim przeglądać poprzednie zwolnienia lekarskie, kiedy, na jaki okres i z powodu jakiego schorzenia zostały one wystawione.

Ustawa przewiduje trzy rodzaje dokumentu: zaświadczenie elektroniczne, wydruk wystawionego zaświadczenia oraz zwolnienie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Pierwszy z tych dokumentów będzie standardowym elektronicznym zwolnieniem lekarskim. Drugi będzie wystawiany na żądanie chorego oraz gdy z informacji na profilu informacyjnym lekarza będzie wynikało, że płatnik składek nie ma swojego profilu informacyjnego, na którym ZUS udostępnia wystawione zaświadczenia lekarskie.

Zobacz także: E-zwolnienia nadchodzą

Lekarz wystawi zwolnienie na wydrukowanym formularzu, gdy nie będzie mógł wystawić do elektronicznie, np. z powodu awarii dostępu do internetu.

Lekarze wystawiający zwolnienia lekarskie będą mieli na swoim profilu informacyjnym dostęp do danych ubezpieczonego, jego płatników składek, a także członków rodziny, jeżeli zwolnienie z pracy będzie związane z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Dane te będą automatycznie zapisane w zaświadczeniu lekarskim, przy czym aktualność tych danych powinna zostać potwierdzona przez ubezpieczonego. Lekarze będą wpisywać dane wynikające z oceny stanu zdrowia pacjenta, np. numer statystyczny choroby, okres niezdolności do pracy. Ponadto będą zobowiązani do uaktualniania tych informacji.

Jeśli lekarz popełni błąd w elektronicznym zaświadczeniu, to będzie musiał przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą informację o tym oraz, jeżeli będzie to konieczne –wystawić nowe zwolnienie. Będzie miał na to 3 dni od stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o nim. Z praktyki wynika, że źródłem takiej informacji jest najczęściej płatnik składek, ubezpieczony lub ZUS. Jeżeli błąd będzie miał wpływ na prawo do zasiłku, ZUS będzie zobowiązany do wydania decyzji o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

Nowe są zasady doręczania zaświadczeń lekarskich do płatników składek. Doręczenie będzie następowało przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika składek (bez numeru statystycznego choroby), a gdy płatnik składek nie będzie posiadał profilu – wydruk zaświadczenia dostarczy ubezpieczony.

Płatnik składek, który nie będzie miał profilu (rozliczający składki za mniej niż 5 osób), będzie otrzymywał od chorego wydruk zaświadczenia lekarskiego.

Dowiedz się więcej na temat zwolnień e-zwolnień lekarskich podczas VII Konwentu Prawa Pracy>>>