Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby związanej z czynną służbą wojskową

W obwieszczeniu z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 1083) Minister Obrony Narodowej opublikował tekst jednolity rozporządzenia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 20);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 171, poz. 1156);

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 72).

Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.