Opublikowany 20 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 1844).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.