Od 4 marca zaczynają obowiązywać rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211) oraz w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212).
Według nowych regulacji ubiegający się o uzyskanie świadectwa maszynisty przejdą takie samo szkolenie, niezależnie od firmy, w której pracują. Do tej pory program oraz czas trwania szkolenia ubiegających się o uzyskanie świadectwa były określane indywidualnie przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.
Nowe rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty zwiększa liczbę godzin szkolenia z 267 do 298. Zaostrza też wymagania stawiane w części teoretycznej. W bloku dotyczącym sygnalizacji kolejowej trzeba odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania.