Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i premię w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Premia pomniejszana jest za czas nieobecności i wypłacana jest w miesiącach, w których pracownik nie przepracowała wszystkich dni, w wysokości 15% płacy zasadniczej. Pracownik pracował w godzinach nadliczbowych.

Jak ustalić w tej sytuacji stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?

Czy uwzględnić w tych miesiącach premię w kwocie faktycznie wypłacanej czy w pełnej wysokości?