Na wysokość stopy procentowej składki wypadkowej ma wpływ nie tylko rodzaj i wielkość prowadzonej działalności gospodarczej oraz ilość i rodzaj wypadków przy pracy, ale także ilość pracowników ubezpieczonych. Na wysokość wspomnianej składki może mieć również wpływ kontrola warunków pracy przeprowadzona przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Możliwość taką przewiduje art. 36 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym inspektor pracy może wystąpić do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie stopy procentowej składki wypadkowej, aż o 100 proc., jeżeli w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej o przesłankach i procedurze podwyższenia składki wypadkowej >>